Verkoping 2012

de jaarlijkse verkoping ……. een groot succes, en bere gezellig
dankzij een gehandicapte afslager Frans verwisselde bijna al het aangebodene van eigenaar