Techno Show 2016-03

Op de clubavond van maart werden zoals gebruikelijk de winterprojecten van onze leden geshowd. Onderstaand enige foto’s.