Jan PE0MVJ

Foto PE0MVJ
Af en toe komen de A3 balonnen¬†in de buurt van mijn antennes …………..
dan kan ik het natuurlijk niet nalaten om ze aan te stralen ……………………
Jan.