Jan PE0MVJ

Foto PE0MVJ
Af en toe komen de A3 balonnenĀ in de buurt van mijn antennes …………..
dan kan ik het natuurlijk niet nalaten om ze aan te stralen ……………………
Jan.