Techno Show maart 2016

Op de clubavond van maart werden zoals gebruikelijk de winterprojecten van onze leden geshowd. Onderstaand enige foto’s.