Lezing antennes door PA2CV

De oktober clubavond werd druk bezocht …. want er was een lezing gepland over zeer belangrijke onderdelen voor zendamateurs. We raken er immers nooit over uitgepraat en  experimenteren er volop mee.

ANTENNES ANTENNES ANTENNES ……….. en nog eens ANTENNES.

De lezing van Alex, PA2CV genaamd:   van “GPA tot LFA” gaat over de grondbeginselen, de berekeningen en het bouwen van VHF antennes. Alex had ook een aantal voorbeelden meegenomen zodat bouwwijzes duidelijk gemaakt konden worden. Onderstaand een aantal foto’s van zijn lezing die duidelijk maken welke factoren grote en kleine rollen spelen bij het ontwerpen en bouwen van antennes.