Velddagen 2018

Het begin van vrijdag de 8ste juni was, zoals voorspeld nogal nat. Na 15.00 uur klaarde het op en hebben we tot en met zondagmiddag prachtig droog weer gehad. Omdat de weergoden ons gunstig gezind waren hebben we maar 1 tent opgebouwd. Vanouds staan de A48 velddagen in het teken van de antenne experimenten, zo ook deze velddagen. Op bijgaande foto’s is te zien welke antennes zoal gebouwd en aan de tand gevoeld werden. En dan niet te vergeten …… de discussies over de antennes. Onze oudste clubgenoot, Caspar was zelfs op de motor gekomen. Na de gebruikelijke BBQ op zaterdagavond konden we tot in de kleine uurtjes weer luisteren naar onze eigen sterke verhalen bij het kampvuur.