Lezing propagatie

De lezing op de clubavond van dinsdag 3 mei door Rudi, PA4UNX heeft ons veel geleerd over de veelbesproken radio condities, oftewel waarom het regelmatig voorkomt dat onze radiosignalen zulke grote afstanden weten te overbruggen, of juist niet ver te horen zijn.

De zon is de belangrijkste factor bij de ionisatie van de atmosfeer waarvan de effecten voor onze radiosignalen zeer groot kunnen zijn. Er zijn jaarlijkse voor alle frequenties nagenoeg vaste patronen in te herkennen, met af en toe enorme uitschieters. Denk maar eens aan de dagelijks zichtbare zgn. grey zone, de grijze zone aan de randen van zon’s opkomst en ondergang.

Duidelijk komt uit Rudi zijn verhaal naar voren dat de ons omringende atmosferische lagen allen hun eigen invloed op hoge en lage frequenties hebben. Onze radiosignalen worden in de atmosfeer omgebogen en door de aarde gereflecteerd.

Er is ook veel software geschreven om deze condities voor onze radio signalen te berekenen / voorspellen.

Zeer uitvoerig werden door Rudi voorbeelden behandeld die te genereren zijn met het  programma VOAProp.
Om het verhaal van Rudi nog eens te volgen kan onderstaand de pdf file van de lezing gedownload worden. Ook wordt op andere literatuur ingegaan en staan er links naar software.

Propagation

end.