Jan PE0MVJ, magnetic loop

Foto PE0MVJ

Af en toe komen de A3 balonnen in de buurt van mijn antennes …………..
dan kan ik het natuurlijk niet nalaten om ze aan te stralen ……………………
Jan.